Türkiye’de Spor Psikologlarının Çalışma Alanları

Türkiye’de spor psikolojisi, spor bilimlerinde hızlı gelişen ülkelerdeki kadar hızlı bir değişim gösterememiştir.

Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulundan Perican BAYAR, SPORMETRE dergisinde yayımlanan “Türkiyede Spor Psikolojinin Gelişimi” konulu araştırmasında, Türkiyede spor psikologlarının çalışma alanları hakkında bilgi veriyor.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de spor psikolojisinin tarihi çok kısadır. Fakat yinede Türkiye’de spor psikolojisi, spor bilimlerinde hızlı gelişen ülkelerdeki kadar süratli bir değişim gösterememiştir. 1900’lü yılların başında yaşanan spor alanındaki bilimsellik çabaları içinde olamayan Türkiye, daha sonraki yıllarda da bu gelişime ayak uydurmada gecikmiştir. 1965 yılında Roma’da yapılan toplantıya da bu kapsamda kimse katılmamıştır.

Türkiye’de Spor Psikologlarının Çalışma Alanları

Profesyonel hizmetler açısından Türkiye’de spor psikologları daha çok akademik eğitim vermektedirler. Bunun dışında kimi Psikoloji/Psikolojik Danışma bölümü çıkışlılar spor takımlarında danışmanlık yapmaktadırlar. Ayrıca çok az sayıda milli takımlarda görev yapan spor psikologu da bulunmaktadır. GSGM’nin 23.3.1998 gün ve MDK-56 sayılı yazıları ile olimpik takımların hazırlanması amacıyla Bilim ve Koordinasyon Kurulları kurularak çalışmalara başlanmıştır.Bu kurullar içinde antrenman bilimciler, spor hekimleri, beslenme uzmanları ve spor psikologları bulunmaktadır. 2000’li yıllara gelene değin milli takımlarda ve spor kulüplerinde spor psikologları yer almazlarken 2000’li yıllarla birlikte ağır ağır spor psikologları da takımlardaki yerlerini almaya başladılar.

Bu gelişmeler Türkiye’de spor psikolojisi için önemli ve umut verici gelişmelerdir. Fakat asıl sorun bundan sonra başlamaktadır. “Spor psikologunun sertifikalandırılma sorunu”. Spor psikologlarının eğitimine ve sertifikalandırılmasına ilişkin çalışmalara bakıldığında sorunun ciddiyeti daha açık olarak ortaya çıkmaktadır. Sertifikalandırma ve köken konusu yıllarca Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, İngiltere, Almanya vb. gibi ülkelerde sorun olarak devam etmiş olmasına karşın, 1990’ların ikinci yarısından başlayarak ciddi ve gerçekçi çözümlere ulaştığı bilinmektedir. Silva , son 40 yıldan beri spor psikolojisi sancılı bir gelişim sergilemektedir demektedir. Özellikle de, bu alanda çalışan profesyonellerin özgeçmişleri (background- nasıl bir eğitim ile alanda çalışmaya başladıkları) bu sancının temelini oluşturmaktadır. Bu gelişim çizgisinin hemen başında olan Türkiye için sancılı ve sıkıntılı yıllar yeni başlıyor denilebilir. Diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de sertifikalandırma ve etik sorunlar hızla çözümlenmeye çalışılmalıdır. Bu nedenle Türkiye’de 2010 yılına değin bu alanda herhangi bir çalışma yapılmazken 2010 ve 2011 yılı başlarında birbirlerinden bağımsız 2 dernek kurulmuştur. Bu derneklerin kurulması alan için kıvanç kaynağı olmasına karşın, aynı zamanda da düşündürücüdür. Böyle bir yapılanmanın ortaya çıkmış olması sertifikalandırma sorununun ülkemizde daha uzun yıllar süreceğine işaret etmektedir.

Kaynak: dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/17/1588/17191.pdf

Bir Cevap Yazın