İyi ki Annem Çalışıyor

İş hayatında aktif çalışan tüm kadınlar, anne olduktan sonra işe dönme ve dönmeme arasında yoğun duygular yaşıyorlar. İşe dönenler, “Çocuğuma ben baksaydım daha güzel olur muydu?”, “Çocuğuma haksızlık mı ediyorum?” sorularını sorarken, diğer taraftan çocuklarına kendileri bakmayı tercih eden anneler ise, “İşe dönseydim daha iyi olur muydu?” sorularının yarattığı psikolojik ve sosyolojik baskı ile yaşamaya devam ediyorlar.

Danon ve KAGİDER, 2015 yılından bu yana hayatın her alanına dahil olan kadınların sorumlulukları ile ilgili farkındalık kazandırmak adına yaptıkları araştırmalara bir yenisini ekleyerek annelere bu soruların cevaplarını bilimsel verilerle sunmuş. Çocuk bakım sorumlulukları nedeniyle işlerinden ayrılmış, sonrasında iş hayatına dönmüş ve dönmemiş annelerin bariyerlerini ve motivasyonlarını anlamaya çalışmak adına yaptıkları “Çalışan Annelerin İşe Dönüşü Araştırması” sonuçları tüm annelerin ilgisini çekecek.

Araştırmanın sonuçlarını özetleyecek olursak; kadınların uygun şartların oluşması halinde işe geri dönmek konusunda oldukça istekli olduğu, çalışan kadının kendisinin de, eşinin de, çocuklarının da “iyi ki” dediğini görülüyor.

Çalışan anneler “iyi ki” diyor çünkü, ekonomik özgürlüklerini kazanarak çocuklarına daha iyi imkanlar sunuyor.
Eşler “iyi ki” diyor çünkü, annenin çalışması, çocukların kendi ayakları üzerinde durmasını hızlandırıyor.
Çocuklar “iyi ki” diyor çünkü, çalışan anneler çocuklarına küçük yaştan itibaren kadın-erkek eşitliği konusunda rol model oluyor; ayrıca onları da çalışmaya teşvik ediyor. Bu sonuçlar mutlu bir çocuk yetiştirmek için annelerin iş hayatından vazgeçmesine gerek olmadığını gösteriyor. Unutulmamalıdır ki anneler huzurlu, mutlu ve hayattan zevk alan bireyler olduğu sürece çocuklar da iyi olacaktır. Çalışan annelerin çocuk gelişimine olan katkısı da araştırmalarla desteklenmiş.

Kadınlar için çalışan anne olmak; özgüvenli, pozitif ve gelişmeye devam eden insanlar olmayı çağrıştırmakta. Aynı zamanda bu durumun çocuklarına hem ekonomik hem de sosyal gelişim açısından faydalı olduğunu düşünmekteler. Kadınlar için çalışan anne olmaya dair temel kişisel motivasyon çalışıyor olmanın getirdiği sosyal statü, ekonomik güçlenme ve çocuklarına daha iyi imkanlar sunabilmek. Bunun yanında, çocuklarına başarılı bir örnek olabilmek için de çalışmanın önemli olduğunu düşünüyorlar. İşe dönmüş annelerin %84’ü işinin getirdiği sosyal statü sayesinde kendini daha güçlü hissettiğini söylerken, işe dönmemiş annelerin %72’si çalıştığı dönemde kendini daha değerli hissettiğini belirtmiş. Ancak, çalışan anne olmanın fiziksel olduğu kadar psikolojik yükü de bulunmakta. Özellikle anne ve çocuğun birbirine duyduğu özlem ve çocuğun gündüz bakımının anne tarafından üstlenilmesi gerektiği düşüncesi, çalışan anne olmanın temel zorluklarından biri olarak ifade edilmiş. Kadınların işi bırakmaktaki temel motivasyonları çocuğa kendilerinin bakmak istemeleridir.

İş bırakma sürecinde asıl kararın kadınlara ait olduğu görülmekte. Erkeklere ve aileye danışılıyor olsa da kadının kararını doğrudan değiştiren veya bir yöne zorlayan bir durum olmadığı anlaşılmakta.Anneler işi bıraktıkları ilk dönemde bir rahatlama yaşadıklarını ifade etmişler.

En önemlisi; hem çocuğa hem de kendilerine ayıracak bolca zamanları olduğunu düşünmeleri olmuş. Fakat, belli bir noktadan sonra ev içindeki hayat döngüsünün yorucu olmaya başladığını düşünülmüş. Daha evvel çalışma hayatında olan ve planlı bir hayat yaşamaya alışık olan bu kadınlar, ev işleri içinde kaybolmakta, hayal ettikleri aktiviteleri ne çocuklarıyla ne eşleriyle ne de kendileriyle gerçekleştirebilmekteler. Bunun yanında, çocuklarıyla birlikte geçirdikleri zaman da hayal ettikleri gibi olmaktan çıkıyor. Ev işlerine ve günlük hayata adapte olurken çocukları zaten hep yanında olan anneler, çocuğa özel bir zaman ayırma konusunda istedikleri gibi davranamıyorlar. İşi bırakmış annelerin %60’ı çalışsa da kendine zaman ayıramadığını ve çalışmayı çok özlediğini ifade etmiş.

Çocukların Annenin İş ve Ev Hayatına Yaklaşımı

Çalışan annelerin çocukları, başlarda annelerini daha fazla yanlarında istemektedir. Annesi işe gittiği için evle ve kendisiyle daha az ilgilenebildiğini düşünmektedir. Ancak hafta içi anneleri işten döndükten sonra farklı faaliyetler, hafta sonları da dışarıda aktiviteler yapmaktadırlar. Annesi çalışmayan çocuklara kıyasla toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığının annesi çalışan çocuklarda daha yüksek olduğu gözlemlenmiş. Çalışan annelerin çocukları kadın ve erkek eşitliği fikrine daha yatkındırlar. Kadınların her işi yapabileceğini belirtmektedirler. Kızlar ilerde çalışmak istediklerini erkekler de eşlerinin çalışacağını söylemektedir. Kısacası anneler çocuklar için rol model olmaktadır. Annesi çalışmayan çocuklar evde annelerini daha fazla görmekte ancak bu her zaman keyifli ve gelişim içeren aktivitelere zaman ayırmak anlamına gelmemektedir. “Anneler evde ne yapıyor?” sorusuna verilen cevaplar “bütün gün temizlik yaparlar, yemek yaparlar…” olmaktadır.

Genç Yetişkinlerin Annenin Ev ve İş Hayatına Yaklaşımı 

Genç yetişkinler yaşları küçükken annelerini yanlarında istediklerini itiraf etmektedir. Ancak büyüdükçe ve “akılları erdikçe” “annem iyi ki çalışmış” demektedir. Çocukluk dönemindeki tepki yerini büyük bir minnet duygusuna bırakmaktadır. Çalışan anneler gençler için farklı açılardan çok öğretici olmaktadır. Gençlerin eşitlik algısı gelişmiş olmakla birlikte, iş yaşamına ilişkin farklı bir görgü ve bilgi birikiminden faydalanmaktadırlar. Anne ve babalar; çalışan bir anne figürünün çocuklara eğitim hayatında başarılı olmak için bir motivasyon kaynağı olduğunu; ayrıca çocuklarda kadın-erkek eşitliğinin gelişmesine katkı sağladığını dile getirmektedir. Daha da çarpıcı olan bir başka bulgu ise; anne-babalar, annesi çalışan çocukların okula gitme motivasyonunun çok daha yüksek olduğunu belirtmektedir. Hem anne hem de babaların gözünde, çalışan annelerin çocukları kendi ayakları üzerinde durmayı erken yaşta öğrenen, kendine yeten, okula gitmeye daha hevesli bireyler olarak yetişmektedir.

Araştırmanın detaylarını aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Kaynak: http://www.kagider.org/docs/default-source/kagider-raporlar/kagider-danone–%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fan-annelerin-i%C5%9Fe-d%C3%B6n%C3%BC%C5%9F%C3%BC–ara%C5%9Ft%C4%B1rma-sonu%C3%A7lar%C4%B1.pdf?sfvrsn=2

 

 

Bir Cevap Yazın